Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Remote Ctrl

Tento výrobok môžete ovládať a snímať zábery pomocou tlačidla SHUTTER, tlačidla 2SEC (spúšť s 2-sekundovým oneskorením) a tlačidla START/STOP (alebo tlačidla Movie (len RMT-DSLR2)) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači RMT-DSLR1 (predáva sa osobitne) a RMT-DSLR2 (predáva sa osobitne). Pozrite si aj návod na používanie bezdrôtového diaľkového ovládača.

  1. MENU(Setup) → [Remote Ctrl] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Umožňuje používanie bezdrôtového diaľkového ovládača.

Off (východiskové nastavenie):
Neumožňuje používanie bezdrôtového diaľkového ovládača.

Poznámka

  • Bezdrôtový diaľkový ovládač RMT-DSLR1 sa nedá použiť pri snímaní videozáznamov.
  • Objektív alebo slnečná clona objektívu môže zakrývať snímač diaľkového ovládača, ktorý prijíma signály. Bezdrôtový diaľkový ovládač používajte v polohe, z ktorej signál môže dosiahnuť výrobok.
  • Keď je [MOVIE Button] nastavené na [Off], tlačidlo START/STOP (tlačidlo Movie) bezdrôtového diaľkového ovládača RMT-DSLR2 sa neaktivuje.
  • Keď je [Remote Ctrl] nastavené na možnosť [On], výrobok sa do úsporného režimu neprepne. Nastavte [Remote Ctrl] na [Off] po použití bezdrôtového diaľkového ovládača.