Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Popis jednotlivých častí

Keď je odpojený objektív

 1. Tlačidlo spúšte
 2. Tlačidlo C1 (Používateľské nastavenie 1)
 3. Snímač diaľkového ovládača
 4. Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)
 5. Kontrolka samospúšte/prisvetlenie
 6. Tlačidlo uvoľnenia objektívu
 7. Mikrofón*
 8. Objektív
 9. Bajonet
 10. Obrazový snímač**
 11. Kontakty objektívu**

*Nezakrývajte túto časť počas snímania videozáznamu.

**Nedotýkajte sa priamo tejto časti.

 1. Sánky pre rôzne rozhrania*
 2. Značka polohy obrazového snímača
 3. Háčik na remienok na rameno
 4. Snímač Wi-Fi (vstavaný)
 5. Blesk
  • Stlačte Tlačidlo (Vysunutie blesku), aby ste mohli použiť blesk. Blesk sa nevysunie automaticky.
  • Keď sa blesk nepoužíva, zatlačte ho späť do tela fotoaparátu.
 6. Otočný prepínač režimov
 7. Ovládací volič
 8. Kontrolka nabíjania
 9. Multi/Micro USB koncovka*
  • Podporuje zariadenie kompatibilné s mikro USB.
 10. Mikrokonektor HDMI

*Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre sánky pre rôzne rozhrania a multi/micro USB koncovku nájdete na webovej stránke spoločnosti Sony, alebo ich získate od svojho predajcu výrobkov značky Sony či miestneho autorizovaného servisného strediska spoločnosti Sony.
Môžete tiež použiť príslušenstvo, ktoré je kompatibilné so sánkami pre príslušenstvo. Činnosť s príslušenstvom od iných výrobcov nie je zaručená.

 1. Snímač priblíženia oka
 2. Hľadáčik
 3. Očnica
  • Vo výrobe sa k fotoaparátu nepripája. Ak plánujete používať hľadáčik, odporúča sa pripevniť očnicu.
   Pripojenie/odpojenie očnice

   Zarovnajte spodnú stranu očnice s hľadáčikom a pripevnite ju potlačením jej hornej strany k hľadáčiku.
   Ak chcete odpojiť očnicu, uchopte ju za ľavú a pravú stranu a nadvihnite ju.

  • Odpojte očnicu, keď pripájate príslušenstvo (predáva sa osobitne) k sánkam pre rôzne rozhrania.
 4. LCD displej
  • Displej môžete nastaviť do ľahko sledovateľného uhla a snímať z akejkoľvek polohy.

  • Je možné, že sa nebude dať nastaviť uhol displeja, a to v závislosti od typu používaného statívu. V takomto prípade uvoľnite skrutku statívu o jednu otáčku a nastavte uhol displeja.
 5. Ovládač dioptrickej korekcie
  • Nastavte ovládač dioptrickej korekcie podľa vášho zraku tak, aby bolo zobrazenie v hľadáčiku ostré.
   Ak je ťažké otočiť ovládač dioptrickej korekcie, odstráňte očnicu a potom nastavte ovládač.

 6. Tlačidlo (Vysunutie blesku)
 7. Tlačidlo MENU
 8. Na snímanie: Tlačidlo AEL
  Na zobrazenie: Priblíženie prehliadaných záberov
 9. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
 10. Na snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Send to Smartphone)
  • Prostredie [Send to Smartphone] je možné zobraziť stlačením tlačidla (Send to Smartphone).
 11. Ovládacie koliesko
 12. Tlačidlo C2 (Používateľské nastavenie 2)/Tlačidlo (Vymazať)
 13. Tlačidlo (Prehrávanie)

 1. (Značka N)
  • Dotknite sa tejto značky, keď pripájate fotoaparát k smartfónu vybavenému funkciou NFC.
  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.
 2. Kryt spojovacej doštičky
  • Použite pri použití sieťového adaptéra AC-PW20 (predáva sa osobitne). Spojovaciu doštičku vložte do priestoru batérie a potom prevlečte kábel cez kryt spojovacej doštičky tak, ako je to znázornené nižšie.

  • Uistite sa, že kábel nie je priškripnutý po zatvorení krytu.
 3. Otvor na upevnenie statívu
  • Použite statív so skrutkou kratšou ako 5,5 mm. V opačnom prípade nebude možné pevne zaistiť fotoaparát, pričom môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.
 4. Reproduktor
 5. Kontrolka prístupu
 6. Kryt akumulátora/pamäťovej karty
 7. Slot na pamäťovú kartu
 8. Slot na vloženie batérie
 9. Ovládač vysunutia batérie