Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Zoznam ikon na displeji

Zoznam ikon režimu snímania

Zoznam ikon režimu zobrazenia

 1. P P* A S M
  Režim snímania
  Číslo pamäte
  Stav pamäťovej karty/odosielania
  Ikony rozpoznania scén
  Scene Selection
  100
  Zostávajúci počet
  Zobrazovací pomer statických záberov
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Veľkosť statických záberov
  Kvalita obrazu statických záberov
  Rýchlosť snímania videozáznamov
  Nastavenia snímania videozáznamov
  Funkcia NFC je aktivovaná
  Stav batérie
  Výstraha stavu nabitia batérie
  Prebieha nabíjanie blesku
  Prisvetlenie
  Automatické zarámovanie objektu
  SteadyShot
  Diaľkový ovládač
  Výstraha chvenia fotoaparátu
  Airplane Mode
  Žiadny záznam ozvučenia videozáznamov
  Redukcia šumu vetra
  Výstraha prehrievania
  Databázový súbor je plný/chyba databázového súboru
  Setting Effect OFF
  Inteligentný zoom
  Clear Image Zoom
  Digitálny zoom
  Oblasť bodového merania
  Režim zobrazenia
  100-0003
  Číslo priečinka - súboru
  Záznamový formát videozáznamov
  Ochrana
  DPOF
  Nastavenie DPOF
 2. Drive Mode
  Režim merania
  Režim blesku/redukcia efektu červených očí
  ±0.0
  Korekcia blesku
  Režim zaostrovania
  7500K A5 G5
  Vyváženie bielej farby
  Oblasť zaostrovania
  D-Range Opt./Auto HDR
  Smile/Face Detect.
  ±3 ±3 ±3
  Creative Style
  Lock-on AF
  Picture Effect


  Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu

 3. Lock-on AF
  Zobrazenie sprievodcu pre funkciu Lock-on AF
  REC 0:12
  Záznamový čas videozáznamu (m:s)
  Funkcia ovládacieho kolieska
  Funkcia ovládacieho voliča
  Zaostrovanie
  1/250
  Rýchlosť uzávierky
  F3.5
  Hodnota clony
  ±0.0
  Manuálne meranie
  ±0.0
  Korekcia expozície
  ISO400
  Citlivosť ISO
  Uzamknutie automatickej expozície
  Indikátor rýchlosti uzávierky
  Indikátor clony


  Histogram

  Chyba obrazového efektu
  Výstraha záberu s automatickým vysokým dynamickým rozsahom HDR
  2014-1-1
  10:37AM
  Dátum nasnímania
  3/7
  Číslo súboru/počet záberov v režime zobrazenia