Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmiILCE-6000

Ovládací volič alebo ovládacie koliesko nefunguje.

  • Zapnutá je funkcia [Dial / Wheel Lock]. Podržte stlačené tlačidlo Fn dovtedy, kým sa uzamknutie nezruší, alebo nastavte [Dial / Wheel Lock] na [Unlock].