Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Skuggkompensering

Används för att kompensera för skuggor som uppstår i hörnen av bilden beroende på egenskaperna för somliga objektiv.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Objektivkomp.] [Skuggkompensering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Används för att automatiskt kompensera för mörka hörn i bilden.

Av:
Ingen kompensering för mörka hörn i bilden.

OBS!

  • [Skuggkompensering] -funktionen går bara att använda när ett objektiv med E-fattning är monterat.
  • Det kan hända att det inte går att kompensera mängden ljus runt kanterna, beroende på objektivets typ.