Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Datumet och klockslaget visas inte.

  • Skärmen är inställd på att enbart visa bilden. Tryck på DISP (visningssätt) på styrratten för att tända informationen på skärmen.