Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Ratt-/hjullås

Det går att ställa in om rattarna ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ratt-/hjullås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låsa:
Manöverratten och styrratten låses.
Låsa upp (standardinställning):
Manöverratten och styrratten låses inte, även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

  • Det går att frigöra [Ratt-/hjullåset] genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.