Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Färgrymd (stillbilder)

Sättet som färger representeras som en sifferkombination, eller området av färger som går att återge, kallas för en ”kulörrymd”. Det går att byta kulörrymd om det behövs för bildens ändamål.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Färgrymd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

sRGB (standardinställning):
Detta är standardkulörrymden för denna kamera. Använd [sRGB] vid vanliga tagningar, t.ex. för bilder som du tänker skriva ut utan några ändringar.
AdobeRGB:
Denna kulörrymd har ett bredare omfång av färger som går att återge. Adobe RGB är effektivt att använda när en stor del av motivet är bjärt grön eller röd. Filnamnet för bilden börjar med ”_DSC”.

OBS!

  • [AdobeRGB] är avsett för applikationer eller skrivare med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att bilder inte går att skriva ut eller visas med rätt färger om man använder applikationer eller skrivare som saknar stöd för Adobe RGB.
  • När bilder som är tagna med [AdobeRGB] visas på den här produkten eller apparater som inte är kompatibla med Adobe RGB, visas de med låg mättnadsgrad.