Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Bätt. autojus. Bildext.

Används för att ställa in om alla bilderna som togs i en följd i läget [Bättre autojustering] ska sparas eller ej.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Bätt. autojus. Bildext.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Endast den bild som produkten bedömer vara bäst sparas.
Av:
Alla bilderna sparas.

OBS!

  • När [Bätt. autojus. Bildext.] är valt bland scenlägena sparas bara en enda sammanställd bild, även om man ställer in [Av] [Handskymning] här.
  • När funktionen [Auto. inramning] är aktiverad sparas två bilder, även om man ställer in [Bätt. autojus. Bildext.] [Auto] här.