Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

FINDER/MONITOR

Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i den elektroniska sökaren och på bildskärmen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [FINDER/MONITOR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
När man tittar i den elektroniska sökaren ändras visningen automatiskt till den elektroniska sökaren.
Sökare:
Skärmen släcks och bilden visas hela tiden i den elektroniska sökaren.
Skärm:
Den elektroniska sökaren släcks och bilden visas på LCD-skärmen hela tiden.