Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Livevisning

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska reflektera effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningar.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ställa in effekt på (standardinställning):
Bilden visas med livevisning så nära som möjligt hur resultatet kommer att se ut när alla dina inställningar har tillämpats. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder medan man kontrollerar resultatet av tagningen på livevisningsskärmen.

Ställa in effekt av:
Bilden visas på livevisningsskärmen utan effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningarna. I det här läget går det lätt att kontrollera bildkompositionen.
Bilden på livevisningsskärmen visas alltid med lämplig ljusstyrka även i [Manuell exponering]-läget.

OBS!

  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Panorering], [Film] eller [Scenval], går [Livevisning] inte att ställa in på [Ställa in effekt av].
  • När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt på] kan det vara svårt att kontrollera bildkompositionen, eftersom bilden på Livevisningsskärmen kan verka för mörk eller för ljus. Ställ i så fall in punkten [Livevisning] [Ställa in effekt av]. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.

Tips

  • När en blixt av något annat fabrikat används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.