Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Försköningseffekt (stillbilder)

Används för att ställa in effekten för att fånga hudtoner på ett mjukt sätt när [Ansiktsavkänning]-funktionen används.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av (standardinställning):
[Försköningseffekt]-funktionen används inte.

På:
[Försköningseffekt] används.

Tips

  • När punkten [Försköningseffekt] är inställd på [På], går det att ställa in effektnivån.