Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Auto. inramning (stillbilder)

När den här produkten upptäcker och tar bilder på ansikten, motiv i makroläget eller motiv som följs med hjälp av [Lås på AF]-funktionen, beskär sedan produkten bilden till en lämplig bildkomposition och sparar bilden. Både originalbilden och den beskurna bilden sparas. Den beskurna bilden lagras i samma format som originalbilden.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Auto. inramning] → önskad inställning.
    • Om trimningsfunktionen är påslagen medan livevisningsläget används visas .
    • Efter tagningen visas en ram runt det beskurna området på snabbgranskningsskärmen.

Menypunktsdetaljer

Av:
Bilden beskärs inte.
Auto (standardinställning):
Bilden beskärs automatiskt till en lämplig bildkomposition.

OBS!

  • Det kan hända att bildkompositionen för den beskurna bilden faktiskt inte är den bästa möjliga, beroende på tagningsförhållandena.