Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Det går inte att skriva ut bilder.

  • RAW-bilder går inte att skriva ut. För att skriva ut RAW-bilder måste man först omvandla dem till JPEG-bilder med hjälp av ”Image Data Converter”.