Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

AEL-knappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för AEL-knappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på AEL-knappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] [AEL-knappens funkt.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.