Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Montering av ögonmusslan

Vi rekommenderar att du sätter på ögonmusslan när du tänker använda sökaren.

  1. Passa in ögonmusslans underkant mot sökaren och sätt sedan fast ögonmusslan genom att trycka in ovankanten.
    • För att ta av ögonmusslan fattar man tag i höger och vänster kant och lyfter upp den.