Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Självutlösare

Produkten tar en bild med hjälp av självutlösaren med antingen 2 eller 10 sekunders fördröjning.

  1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlösare].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självutlösare: 10 sek (standardinställning):
Används för att ställa in självutlösaren med 10 sekunders fördröjning.
När man trycker på avtryckaren börjar självutlösarlampan blinka och det piper ända tills slutaren utlöses. För att stänga av självutlösaren trycker man en gång till på avtryckaren.

Självutlösare: 2 sek:
Används för att ställa in självutlösaren med 2 sekunders fördröjning. Därigenom minskar den skakningsoskärpa som annars uppstår när man trycker på avtryckaren.