Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Gafflingsordn.

Det går att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

  1. MENU(Anpassade inställningar)[Gafflingsordn.] → önskad inställning

Menypunktsdetaljer

0→-→+ (standardinställning):
Bilderna tas i följande ordning: 0 → − → +.

-→0→+:
Bilderna tas i följande ordning: − → 0 → +.