Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

AE-lås

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.
  1. Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.
  2. Tryck på AEL-knappen.

    Exponeringen låses och (AE-lås) tänds.
  3. Fortsätt hålla AEL-knappen intryckt och ställ in skärpan för motivet, och ta sedan bilden.
    • Fortsätt hålla AEL-knappen intryckt om du vill fortsätta ta bilder med den fast inställda exponeringen. Släpp knappen för att återställa exponeringen.

Tips

  • Om man väljer [AE-lås]-funktionen under [Specialknappinst.], går det att låsa exponeringen utan att man behöver hålla AEL-knappen intryckt.