Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Flygplansläge

Ombord på flygplan och liknande går det att stänga av alla Wi-Fi-funktionerna tillfälligt.

  1. MENU (Trådlös) → [Flygplansläge] → önskad inställning.
    När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] visas ett flygplansmärke på skärmen.