Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Inst. åtkomstpunkt

Det går att registrera åtkomstpunkten manuellt. Kontrollera allra först åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord innan du börjar med själva registreringsproceduren. I somliga apparater kan lösenordet vara förinställt. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten för närmare detaljer eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

 1. MENU (Trådlös) → [Inst. åtkomstpunkt].
 2. Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.

  Om önskad åtkomstpunkt visas på skärmen: Välj önskad åtkomstpunkt.

  Om önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen: Välj [Manuell inställning] och ställ in åtkomstpunkten.

  *Se ”Hur man använder tangentbordet” angående inmatningsmetoden.

  • Om du valde [Manuell inställning], så mata in åtkomstpunktens SSID-namn och välj sedan säkerhetssystem.

 3. Mata in lösenordet, och välj [OK].

  • Åtkomstpunkter som inte är markerade med kräver inget lösenord.

 4. Välj [OK].

Hur man använder tangentbordet

När man behöver mata in text för hand tänds det ett tangentbord på skärmen.

 1. Inmatningsruta Här visas tecknen du matar in.
 2. Byt teckenuppsättning Varje gång man trycker på i mitten på styrratten ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler.
 3. Tangentbord Varje gång man trycker på i mitten visas det tecken som kommer att matas in.

  Till exempel: Om du vill mata in ”abd”

  Välj knappen för ”abc” och tryck en gång på så att ”a” visas → välj ””((5) flytta markören) och tryck på → välj knappen för ”abc” och tryck två gånger på så att ”b” visas → välj knappen för ”def” och tryck en gång på så att ”d” visas.

 4. Avsluta Används för att avsluta teckeninmatningen.
 5. Flytta markören Används för att flytta markören åt höger eller vänster i inmatningsrutan.
 6. Radera Används för att radera tecknet innan markören.
 7. Används för att växla mellan stora och små bokstäver.
 8. Används för att mata in ett mellanslag.

 • För att avbryta inmatningen väljer man [Avbryt].

Övriga inställningspunkter

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det behövas att man ställer in ytterligare punkter.

WPS PIN:
Används för att se PIN-koden som matas in i en ansluten apparat.

Anslutningsprioritet:
Välj [På] eller [Av].

Inställning IP-adress:
Välj [Auto] eller [Manuell].

IP-adress:
Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den inställda adressen.

Subnet-mask/Standard-gateway:
Om du ställer in [Inställning IP-adress][Manuell], så mata in IP-adressen så att den överensstämmer med nätverksmiljön.

OBS!

 • Om du vill prioritera den registrerade åtkomstpunkten, så ställ in punkten [Anslutningsprioritet][På].