Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Exponeringssteg

Det går att ställa in inställningsområdena för slutartiden, bländaren och exponeringskompensationsvärdet.

  1. MENU (Kamerainst.)[Exponeringssteg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

0,3 EV (standardinställning)/0,5 EV