Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

För att ändra ordningen mellan applikationerna

Det går att ändra visningsordningen för tillagda applikationer på den här produkten.

  1. MENU (Program) → Programlista[Programhantering] [Sortera].
  2. Välj den applikation som du vill ändra ordningen för.
  3. Välj destination.