Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

”Remote Camera Control”

Med hjälp av ”Remote Camera Control” går det att utföra följande manövrer från datorn.

  • Ändra den här produktens inställningar och ta bilder.
  • Lagra bilder direkt i datorn.
  • Utföra intervalltimertagningar.

Dessa funktioner går att använda efter att först ha valt MENU → (Installation)[USB-anslutning][Fjärrdator]. Se Hjälpfilerna för närmare detaljer om hur man använder ”Remote Camera Control”.