Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

För att ansluta produkten till en dator

  1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i produkten.
  2. Slå på produkten och datorn.
  3. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln (A) .