Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Välj lagringsmapp

Det går att byta lagringsmapp för bilderna.

  1. MENU(Installation) → [Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

  • Det går inte att välja mapp när [Datumformat] är valt.