Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Filnummer

Används för att ställa in hur filerna för lagrade bilder ska numreras.

  1. MENU (Installation) → [Filnummer] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Serie (standardinställning):
Produkten fortsätter att numrera filerna i tur och ordning även om man byter lagringsmapp eller minneskort.
(Om det redan finns en fil med högre nummer på minneskortet än den senaste bildfilen, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)

Nollställ:
Produkten nollställer numreringen när en fil lagras i en ny mapp, och filerna numreras från och med ”0001”.
(Om lagringsmappen redan innehåller en eller flera filer, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)