Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Panorama: Riktning

Används för att ställa in panoreringsriktningen för kameran vid tagning av panoramabilder.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Panorama: Riktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Höger (standardinställning):
Panorera med kameran från vänster till höger.

Vänster:
Panorera med kameran från höger till vänster.

Uppåt:
Panorera med kameran nedifrån och upp.

Nedåt:
Panorera med kameran uppifrån och ned.