Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Certifieringslogotyp (Gäller endast exportmodellen.)

Används för att se vissa certifieringslogotyper för den här produkten.

  1. MENU(Installation) → [Certifieringslogotyp].