Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Rengöringsläge

Används för att rengöra bildsensorn.

 1. MENU (Installation) → [Rengöringsläge] [Enter]
 2. Stäng av produkten enligt anvisningarna på skärmen.
 3. Ta av objektivet.
 4. Rengör bildsensorns yta och området runtomkring med en blåsborste.
 5. Sätt på objektivet.

OBS!

 • Det följer inte med någon blåsborste till den här produkten. Använd en blåsborste som finns i handeln.
 • Rengöring går bara att utföra när batterinivån är åtminstone (3 återstående batteriikoner). Vi rekommenderar användning av nätadaptern AC-PW20.
 • Undvik att använda blåsluft av spraytyp, eftersom det då kan spridas små vattendroppar inuti kamerahuset.
 • Stick inte in blåsborsten i hålrummet innanför objektivfattningen och var försiktig så att inte blåsborstens spets kommer i kontakt med bildsensorn.
 • Håll kameran vänd en aning nedåt så att dammet faller ut.
 • Undvik att utsätta produkten för någon form av stötar under rengöringen.
 • Undvik att blåsa för hårt med blåsborsten när du rengör bildsensorn. Om man blåser för hårt på sensorn kan det uppstå skador inuti produkten.
 • Om det finns damm kvar även efter det att produkten har rengjorts på ovanstående sätt, så kontakta en serviceverkstad.