Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Demoläge

[Demoläge] -funktionen används för att automatiskt börja spela upp filmer som är inspelade på minneskortet som en demonstration, när kameran inte har använts på en viss tid.

Låt [Av] vara inställt i vanliga fall.

  1. MENU(Installation) → [Demoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Filmuppspelningsdemonstrationen startar automatiskt när man inte gör någonting med produkten på ungefär en minut. Endast skyddade AVCHD-filmer spelas upp.
Ställ in visningssättet på [AVCHD-visning], och skydda filmfilen med äldst inspelningsdatum och -tidpunkt.

Av (standardinställning):
Ingen demonstration visas.

OBS!

  • Denna punkt går bara att ställa in när produkten drivs med hjälp av nätadaptern AC-PW20 (säljs separat).
  • Även om [På] är valt startar ingen demonstration om det inte finns någon filmfil på minneskortet.
  • När [På] är valt går produkten inte över i strömbesparingsläge.