Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

För att öppna ”Hjälpguide för Remote Camera Control”

Windows:

[Start][Alla program][Remote Camera Control][Hjälp][Remote Camera Control Ver.3].

  • I Windows 8, starta [Remote Camera Control Ver. 3], och välj [Hjälp] på menyraden → [Hjälpguide för Remote Camera Control].

Mac:

Finder → [program][Remote Camera Control] [Remote Camera Control Ver.3], och välj[Hjälp] på menyraden → [Hjälpguide för Remote Camera Control].