Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Visa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas när den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

  1. MENU(Installation) → [Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Tagningsinformation för uppspelningsbilden visas.

Av:
Tagningsinformation för uppspelningsbilden visas inte.