Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Sökarens färgtemp.

Används för att justera kulörtemperaturen i den elektriska sökaren.

  1. MENU (Installation) → [Sökarens färgtemp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

–2 till +2:
När man väljer ”–” blir färgerna i den elektroniska sökaren varmare, och när man väljer ”+” blir färgerna kallare.