Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Återst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

  1. MENU(Trådlös) → [Återst. nätverksinst.] [OK].