Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Kontaktadaptern

Den medföljande nätadaptern går att använda i alla länder och områden med en nätström på 100 V till 240 V växelström, 50 Hz/60 Hz.

OBS!

  • Använd ingen transformator, eftersom det kan leda till fel på produkten.