Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Objektivadapter

Med hjälp av en objektivadapter (säljs separat) går det att montera objektiv med A-fattning (säljs separat) på den här produkten.
Se bruksanvisningen som medföljer objektivadaptern för närmare detaljer.

OBS!

  • Det kan hända att objektivadaptern inte går att använda tillsammans med somliga objektiv. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad angående vilka objektiv som går att använda.
  • Det går inte att använda AF-lampan när man använder objektiv med A-fattning.
  • Det kan hända att ljud från objektivet och andra användningsljud från produkten kommer med i inspelningen när man filmar.
    Det går att stänga av ljudet genom att välja MENU[Kamerainst.] [Ljudinspelning] [Av].
  • Det kan ta en lång stund eller vara svårt för produkten att ställa in skärpan, beroende på motivet och vilket objektiv som används.
  • Det kan hända att blixtljuset blockeras av objektivet som används.