Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

HDMI-upplösning

När man ansluter den här produkten till en högupplösnings-TV (HD-TV) som är försedd med en HDMI-ingång via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att välja HDMI-upplösning för bilderna som matas ut till TV:n.

  1. MENU(Installation) → [HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Produkten upptäcker automatiskt HD-TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen.

1080p:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).

1080i:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

  • Om bilden inte visas på rätt sätt i [Auto]-läget, så välj antingen [1080i] eller [1080p] i förhållande till den TV som ska anslutas.