Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

KONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

  1. MENU(Installation) → [KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På (standardinställning):
Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.

Av:
Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

  • [KONTR. FÖR HDMI] går bara att använda tillsammans med en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV.