Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

AF På

Det går att använda valfri knapp för att ställa in skärpan i stället för att trycka ner avtryckaren halvvägs. Inställningarna för punkten [Fokusläge] gäller.

  1. Välj önskad knapp och ställ in [AF På]-funktionen för den knappen med hjälp av MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.].
  2. Tryck på den knapp som [AF På]-funktionen är inställd för under tagning med autofokus.