Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Zoom

När ett zoomobjektiv är monterat går det att förstora bilden genom att vrida på zoomringen på objektivet.

  1. Vrid på zoomringen på zoomobjektivet för att förstora motivet.
    • När ett motorzoomobjektiv är monterat vrider man på zoomobjektivets zoomspak för att förstora motivet.

Angående [Zoom]-funktionerna på kameran

Zoomen på själva kameran går att använda när punkten [Endast optisk zoom] är inställd på något annat än [Zoominställning].

När ett motorzoomobjektiv är monterat:
Om området för den optiska zoomen överskrids när man vrider på zoomspaken eller zoomringen, går kameran automatiskt över till zoomen på själva kameran.

När något annat objektiv än ett motorzoomobjektiv är monterat:
MENU (Kamerainst.) → [Zoom] → önskat värde.