Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Uppspelning av bilder på en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV

Genom att ansluta den här produkten till en TV med stöd för ”BRAVIA” Sync via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att fjärrstyra den här produkten med TV:ns fjärrkontroll.

  1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
  2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

  3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
  4. Slå på den här produkten.
  5. MENU(Installation) → [KONTR. FÖR HDMI] → [].
  6. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj önskat läge.

OBS!

  • SYNC MENU-manövrer fungerar bara på TV-apparater med stöd för ”BRAVIA” Sync. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
  • Om produkten utför fel manövrer när man trycker på knapparna till fjärrkontrollen medan produkten är ansluten via HDMI till en TV av något annat fabrikat, så ställ in MENU(Installation) → [KONTR. FÖR HDMI][Av].