Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Batteripaketet har inte blivit uppladdat trots att laddningslampan på produkten har släckts.

  • Kontrollera att batteripaketet är NP-FW50.
  • Det kan hända att kapaciteten har sjunkit för batterier som inte har använts på över ett år.