Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

AF Microjust.

Används för att ställa in och registrera en autofokusposition för varje objektiv när objektiv med A-fattning används med hjälp av objektivadaptern LA-EA2 eller LA-EA4 (säljs separat).

  1. Välj MENU (Anpassade inställningar)[AF Microjust.].
  2. Välj [Inst. av AF-justering][På].
  3. [mängd] → önskat värde.
    • Det går att välja ett värde på mellan -20 och +20. När man väljer ett positivt värde flyttas autofokuspositionen längre bort från produkten. När man väljer ett negativt värde flyttas autofokuspositionen närmare produkten.

OBS!

  • Vi rekommenderar att du justerar positionen under faktiska tagningsförhållanden.
  • När man monterar ett objektiv för vilket ett värde redan är registrerat, visas det registrerade värdet på skärmen. [±0] visas för objektiv för vilka inget värde har registrerats ännu.
  • Om [-] visas i stället för ett värde betyder det att totalt 30 objektiv redan har registrerats och det inte går att registrera fler objektiv. Om du vill registrera ett nytt objektiv, så montera ett objektiv för vilket registreringen går att ta bort och ställ in värdet för det objektivet på [±0], eller nollställ värdena för samtliga objektiv med hjälp av [Rensa].
  • Använd bara [AF Microjust.] tillsammans med objektiv från Sony, Minolta, eller Konica-Minolta. Om [AF Microjust.] används för objektiv av andra fabrikat kan det registrerade värdet påverkas. Använd inte [AF Microjust.] för inkompatibla objektiv.
  • Det går inte att ställa in [AF Microjust.] var för sig för flera Sony-, Minolta- eller Konica-Minolta-objektiv med samma specifikationer.