Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

AF/MF-kontroll

Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] → knappen som ska användas → [Håll AF/MF-kontroll] eller [Växla AF/MF-kontr.].

Menypunktsdetaljer

Håll AF/MF-kontroll:
Används för att byta skärpeinställningssätt när knappen hålls intryckt.
Växla AF/MF-kontr.:
Används för att byta skärpeinställningssätt när man trycker en gång till på knappen.

OBS!

  • Det går inte att ställa in [Håll AF/MF-kontroll]-funktionen för [Vänsterknapp. funk.], [Högerknapp. funk.] eller [Nedknapp].