Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Sökarens ljusstyrka

När en elektronisk sökare används justerar den här produkten ljusstyrkan i den elektroniska sökaren i förhållande till omgivningen.

  1. MENU(Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Ljusstyrkan i den elektroniska sökaren justeras automatiskt.
Manuell:

Används för att ställa in ljusstyrkan för den elektroniska sökaren inom ett område från –2 till +2.