Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Inspelningsinst. (filmer)

Används för att välja bildstorlek, antal bildrutor per sekund, och bildkvalitet för filminspelning. Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i/50i: Filmer spelas in med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i radsprångsformat, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
24p/25p: Filmer spelas in med ungefär 24 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
60p/50p: Filmer spelas in med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.


När punkten [Filformat] är inställd på [MP4]

Filmer spelas in i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive ungefär 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med AAC -ljud, i mp4-format.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Filmer spelas in med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
Bittal: Maximalt 24 Mbps
60i 17M(FH) (standardinställning)*:
50i 17M(FH) (standardinställning)**:
Filmer spelas in med standardbildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
Bittal: I genomsnitt 17 Mbps
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Filmer spelas in med högsta bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
Bittal: Maximalt 28 Mbps
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Filmer spelas in med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (24p/25p). Detta läge ger en biografliknande atmosfär.
Bittal: Maximalt 24 Mbps
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Filmer spelas in med standardbildkvalitet i formatet 1920× 1080 (24p/25p). Detta läge ger en biografliknande atmosfär.
Bittal: I genomsnitt 17 Mbps

[Filformat]: [MP4]

1440×1080 12M (standardinställning):
Filmer spelas in i formatet 1440 × 1080.
Bittal: I genomsnitt 12 Mbps
VGA 3M:
Filmer spelas in i VGA-storlek.
Bittal: I genomsnitt 3 Mbps

* 1080 60i (NTSC)-kompatibel apparat

** 1080 50i (PAL)-kompatibel apparat

OBS!

  • 60p/50p-filmer går bara att spela upp i kompatibla apparater.
  • Filmer som är inspelade med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] behöver konverteras av PlayMemories Home när man skapar AVCHD-skivor. Denna konvertering kan ta lång tid. Observera även att det inte går att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Om du vill behålla den ursprungliga bildkvaliteten, så lagra dina filmer på Blu-ray-skivor.
  • För att det ska gå att spela upp 24p/25p-filmer på en TV, måste TV:n vara kompatibel med 24p/25p-format. Om TV:n inte är kompatibel med 24p/25p-format, matas 24p/25p-filmer ut i 60i/50i-format.