Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Fotokreativitet

[Fotokreativitet] är ett läge som gör det möjligt att sköta kameran på ett intuitivt sätt med hjälp av ett annat visningssätt på skärmen. När tagningsläget är inställt på (Intelligent auto) eller (Bättre autojustering) går det att ändra inställningarna på ett enkelt sätt och ta bilder.

 1. Ställ in tagningsläget på (Intelligent auto) eller (Bättre autojustering).
 2. Tryck på (Fotokreativitet) på styrratten.
 3. Välj den punkt som ska ändras med hjälp av styrratten.
  (Bakgrundsdefokus):
  Används för att justera bakgrundens suddighetsgrad.
  (Ljusstyrka):
  Används för att justera ljusstyrkan.
  (Färg):
  Används för att justera färgerna.
  (Livfullhet):
  Används för att justera livligheten.
  (Bildeffekt):
  Det går att välja önskad effekt och ta bilder med en viss textur.
 4. Välj önskade inställningar.
  • Det går att använda somliga inställningar tillsammans genom att upprepa steg 3 och 4.
  • För att återställa de ändrade inställningarna till standardinställningarna trycker man på (radera)-knappen. (Bakgrundsdefokus), (Ljusstyrka), (Färg) och (Livfullhet) ställs in på [AUTO], och (Bildeffekt) ställs in på .
 5. För att ta stillbilder: Tryck på avtryckaren.
  För att spela in en film: Tryck på MOVIE-knappen för att starta inspelningen.

OBS!

 • När man spelar in filmer med hjälp av [Fotokreativitet]-funktionen går det inte att ändra några inställningar under inspelningens gång.
 • Om man ändrar tagningsläget till [Intelligent auto]-läget eller [Bättre autojustering]-läget, eller om man stänger av produkten, återställs de inställningar som man har ändrat till standardinställningarna.
 • När tagningsläget är inställt på [Bättre autojustering] och [Fotokreativitet]-funktionen används, utför inte produkten någon överlappningsbehandling för bilder.