Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Ljudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

  1. MENU (Installation) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Det hörs ljudsignaler när skärpan har ställts in och när självutlösaren används.

Av:
Inga ljud matas ut.