Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6000

Filformat (filmer)

Används för att välja filformat för filmer.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

AVCHD (standardinställning):
Används för att spela in filmer med högupplösning. Detta filformat är lämpligt för filmer som ska spelas upp på en högupplösnings-TV.
Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor med hjälp av programmet PlayMemories Home.

MP4:
Används för att spela in filmer i mp4 (AVC)-format. Detta format är lämpligt för filmer som ska läggas upp på Internet, skickas som e-post, osv.
Det går inte att skapa skivor med hjälp av programmet PlayMemories Home med filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [MP4].